Со #ЗдравиНавики до грижа за менталното здравје

Соочени со бројни предизвици во време на пандемијата, младите од Општинска Организација на Црвен Крст Гази Баба покренаа иницијатива за кампања за здрави навики, преку која на младите ќе им се пружат еден вид на насоки за тоа на кој начин можат да се грижат за себе и за своето здравје во овој период. Од оваа иницијатива произлезе и соработка со тимот на лиценцирани психолози на Псинапсис во делот од кампањата посветен на грижа за менталното здравје. 

За да ја разбереме подобро целната група, беше изработена анкета наменета за идентификување на нивните најголеми предизвици во овој период. Од нивните одговори произлезе дека младите во голема мера се соочуваат со чувство на пасивност и намалена мотивација и имаат потешкотии да се справат со интензивните чувства на страв и неизвесност кои ги носи оваа ситуација. Дополнително, голем предизвик им претставува неможноста да излегуваат и да се дружат со своите врсници. Покрај тоа, дел од нив изјавија и дека овој период го користат продуктивно во однос на посветување на време на себе и работа на себе како личност.

Оттука, нашиот тим одлучи да одговори преку серија од три кратки видеа во кои се обидовме да ги опфатиме главните теми кои се за нив актуелни. 

Во првото видео Александра Панчевска – лиценциран психолог и гештелт терапевт под супервизија, зборува за состојбата на пасивност и намалена иницијативност која ја искусуваат младите, пропратена со чекање нештата да се вратат во нормала. Во своето излагање, таа го објаснува овој начин на функционирање како одговор на ситуацијата којашто е наметната од надвор, но се осврнува и на потенцијалот кој младите го имаат во себе и кој им е на располагање. 

Потенцијалот на младите во кризни периоди – Александра Панчевска

Во продолжение, Јасмина Јонуз – лиценциран психолог, КБТ и шема терапевт под супервизија, се осврнува повеќе на потребата за социјализација и поврзување, која што е во голема мера загрозена за сите во овој период, а претставува особен предизвик и недостаток за младите за кои дружењето со врсниците е една од најважните работи во овој период од нивниот живот. Во овој контекст, таа нуди предлози за алтернативни начини на задоволување на оваа потреба, без да се доведе во ризик нивното здравје. 

Блискост во време на пандемија – Јасмина Јонуз

Како заокружување на серијата видеа, Ирена Николовска – лиценциран психолог и гешталт советник под супервизија, акцентот го става на емотивните реакции кои често знаат да бидат преплавувачки, и кои, доколку не се изразат на соодветен начин, на подолг рок може да предизвикаат дополнителни потешкотии и последици по менталното здравје. Таа предлага повеќе различни стратегии и активности преку кои младите можат да се погрижат за себе, да го изразат тоа што го чувствуваат и да ја одржат својата мотивација во овој предизвикувачки период.

Мотивација во тек на пандемија – Ирена Николовска

Доколку чувствувате потреба од дополнителна поддршка и стручна психолошка помош, тимот на Псинапсис нуди психолошко советување и психотерапија. 

За повеќе информации исконтактирајте не: 
072 535 977 – Александра Панчевска
075 597 958 – Јасмина Јонуз