ЗА НАС

ПСИНАПСИС е здружение кое активно се залага за промоција на ментално и физичко здравје. ПСИНАПСИС е основано од три психолози кои работат за реализирање на целите на здружението преку активноси како: достапно психолошко советување и психотерапија, психолошки работилници и психолошко тестирање. Хетерогеноста на нашиот тим овозможува да ја изберете токму услугата која вас ви е потребна, трудејќи се да ја направи пристапна за секоја возрасна група.

Запознајте се со основачите на ПСИНАПСИС:

Јасмина Јонуз

Јасмина Јонуз е лиценциран психолог, магистер по советодавна психологија, когнитив бихејвиор и шема терапевт под супервизија. По своето дипломирање фокусот го насочува кон психотерапијата и магистрира советодавна психологија на Универзитетот Шефилд. Активно вложува во својот професионален развој со едукации од полето на психодијагностика и психотерапија, како и невропсихолошко тестирање. Во 2019г. започнува со своите докторски студии во полето на клиничката психологија. Голем дел од својата кариера поминува во невладиниот сектор со советодавна работа со маргинализирани групи во организации како ХЕРА, ХОПС и СОС Детско село. Моментално вработена како психолог во Поликиника МВР (ЈЗУ Здравствен дом Скопје), психолошки советник во ХЕРА и коосновач во Здружение Псинапсис. Особен интерес во психотераписка работа со анксиозни растројства и растројства на личност.

АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕВСКА

Александра Панчевска е лиценциран психолог и гешталт терапевт под супервизија. Додипломските студии ги има завршено на Институтот за Психологија на Филозофскиот факултет при УКИМ. Во текот на студиите има поминато еден семестар како студент на размена на Факултетот по Психологија при Болоњскиот Универзитет во Италија. Моментално е во завршна фаза од едукација за гешталт терапија, според акредитирана програма од Европската Асоцијација за Гешталт Терапија (ЕАГТ). Во текот на својата едукација била вклучена во бројни обуки, предавања и семинари, како учесник и како предавач. Незиното работно искуство вклучува работа како психолог – консултант за човекови ресурси, психосоцијална поддршка на ранливи категории на бегалци, давање на психолошка поддршка на онколошки пациенти, психолошко советување и психотерапија. Нејзиниот професионален интерес за работа е насочен кон личен раст и развој, психотерапија, работа со траума и психоонкологија.

ИРЕНА НИКОЛОВСКА

Ирена Николовска е дипломиран психолог на универзитетот Кирил и Методиј. По своето завршување на факултетот почнува да се занимава со работа со деца и изучување на развојната психологија. Моментално е под супервизија за Гешталт советник и исто така во тек на едукација за клиничка дијагностика. Има завршено невропсихолошка дијагностика во Центар за невропсихологија, психотерапија и психологија-Когниција. Констатно се едуцира и посетува семинри, тренинзи и курсеви за подобрување на своето искуство. Работи со ранливи категории на лица – мигранти деца во Министерство за труд и социјална политика, Скопје. Во минатото има работено како психолог во невладин сектор СОС детско село и ИОМ-Интернационална Организација за Миграција во Скопје. Има работено и волонтирано АРТ терапија под супервизија и волонторано со деца со АДХД, aутизам и церебрална парализа во Асоцијација Ластовица. Во иднина сака да се посвети на дијагностиката, истражувањето во психологијата и држење на тренинзи и курсеви.