Психолошко советување и психотерапија

ПСИНАПСИС активно се залага за промоција на ментално и физичко здравје преку достапни психолошки услуги:

  • психолошко советување;
  • психотерапија (гешталт, когнитив бихејвиор или шема терапија);
  • психолошки работилници;
  • онлајн психолошко советување и психотерапија.

За повеќе информации контактирајте нè на нашиот фејсбук профил, на e-mail: psinapsismk@gmail.com или на тел. 075 597 958.